• Thông dụng

  Động từ

  To appropriate, to occupy
  chiếm một địa vị quan trọng
  to occupy an important position
  đánh chiếm một vị trí
  to attack and occupy a position, to rush a position
  vùng bị địch chiếm
  an enemy-occupied area
  chiếm của công làm của
  to appropriate public property
  khu triển lãm chiếm một khoảng đất rộng mấy hecta
  the exhibition centre occupied a plot of several hectares
  đừng để họp hành chiếm nhiều thì giờ ảnh hưởng đến sản xuất
  don't let meetings occupy much time to the detriment of production
  To make up
  số phụ nữ chiếm hơn 50%
  women make up more than 50%
  To win
  chiếm giải nhất
  to win the first prize
  chiếm ưu thế
  to win superiority over, to win a vantage position
  quyển sách chiếm được cảm tình của độc giả
  the book has won the reader's sympathy

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  hold

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  occupy

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  engross

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X