• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  peak-to-valley height
  chiều cao đỉnh-trũng cực đại
  maximum peak-to-valley height
  roughness height

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X