• Thông dụng

  Động từ

  To specialize in and be responsible for
  cán bộ chuyên trách
  a specialized and responsible cadre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X