• Thông dụng

  Danh từ

  Handle, staff
  cán gáo
  a scoop's handle
  cán cờ
  a flagstaff
  tra lưỡi cuốc vào cán
  to fit a hoe blade into its handle
  Flower-stalk

  Động từ

  To roll into thin layers, to laminate
  cán bột thành từng mỏng
  to roll dough into thin layers
  cán thép
  to laminate steel
  To gin
  cán bông
  to gin cotton
  To run over
  bị xe cán chết
  to be run over to death

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X