• Thông dụng

  To huddle oneself up, to stoop
  ngồi co ro trong một góc
  to huddle oneself up in a corner
  co ro trước giá rét
  to stoop in the chilly wind

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X