• Thông dụng

  Động từ

  To contract, to shrink
  vải co lại sau khi giặt
  the cloth shrinks after washing
  To bend, to curl up
  ngồi co chân lên ghế
  to sit with a bent leg
  tay duỗi tay co
  an arm stretched and an arm bent

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  brush

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  muscle
  musculotropic
  cervix
  jugular

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contraction
  lift out
  blower
  exist
  have
  possess
  yes
  boil down
  evaporation
  retry key
  deck
  pack
  feed
  thrust
  throat
  throw
  chess
  Flag (F)
  marker
  tag
  bore
  caliper
  clearance (diagram)
  scale
  size grade
  stencil
  template

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hold
  own
  feed
  herb
  muscle
  neck
  format
  gauge
  size

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X