• Thông dụng

  Danh từ
  bird snare

  Động từ

  To fathom; to round; to detect by sounding
  hỏi
  to sound by questions
  To collate; to compare
  bản sao với bản chính
  to check a copy with the original

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  by reason of
  by virtue of

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dirty

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sound
  straying
  dismount
  skim
  take down
  unpack
  wreck
  detect
  find
  finding

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  on account of
  dirty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X