• Thông dụng

  Danh từ

  Star
  Bầu trời đêm nay đầy sao
  This starry sky of the night
  ngôi sao sân cỏ
  a star player, a football star
  To copy, to duplicate
  To dry in a pan, to dehydrat
  Why, how, what

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  star

  Giải thích VN: hiệu nhiệt độ lạnh của tủ lạnh.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  calk
  sidereal
  stellar
  transcription
  beacon
  pole
  stick

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X