• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  subcutaneous
  dưới da
  subcutaneous tissue
  vết thương dưới da
  subcutaneous worm
  subdermal
  subintegumental

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  subdermal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X