• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  measured mile

  Giải thích VN: Khoảng 1 dặm đã được đo đánh [[dấu. ]]

  Giải thích EN: A distance of a mile that has been measured and marked..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X