• Thông dụng

  Danh từ

  Distance; interval; space; compass
  trong khoảng một năm
  in the space of a year
  About
  ta khoảng hai mươi tuổi
  She is about twenty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X