• Thông dụng

  (cũ hoặc địa phương) Think little of, slight.
  Easy.
  Bài toán dễ
  An easy mathematical problem.
  Dễ như trở bàn tay
  It is as easy as child's play.
  Như dễ tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X