• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  bearer service
  dịch vụ mang chuyền gói tin
  packet-switched bearer service
  dịch vụ mang chuyền góí tin
  packet mode bearer service
  dịch vụ mang chuyển mạch ảo
  virtual-circuit bearer service
  dịch vụ mang chuyển thông suốt
  transparent bearer service
  bearer service
  dịch vụ mang chuyền gói tin
  packet-switched bearer service
  dịch vụ mang chuyền góí tin
  packet mode bearer service
  dịch vụ mang chuyển mạch ảo
  virtual-circuit bearer service
  dịch vụ mang chuyển thông suốt
  transparent bearer service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X