• Thông dụng

  Tính từ

  Solf; sweet
  ánh sáng dịu
  solf light
  Less acute; less tense
  làm dịu tình hình
  to make the situation less tense

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  smooth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X