• Thông dụng

  Danh từ

  Clove
  ánh tỏi
  a clove of garlic
  Light, glare
  ánh đèn pha xe hơi
  the glare of car headlights
  ánh mặt trời
  the glare of the sun
  ánh trăng
  moonlight
  cuộc đi dạo dưới ánh trăng
  a walk by moonlight
  Lustre
  ánh kim
  metallic lustre

  Tính từ

  Glistening, sparkling, glittering, glaring
  đôi mắt ta ánh lên một niềm lạc quan không tả xiết
  her eyes are glistening with indescribable optimism

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blush
  brightness
  glance
  gloss
  luster
  lustre
  face
  image
  photograph
  photographic
  picture
  print
  reflection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X