• Thông dụng

  Neat and clear
  câu trả lời gãy gọn
  a neat and clear answer
  ăn nói gãy gọn
  to be neat and clear in ones way of speaking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X