• Thông dụng

  Neat, tidy.
  Đồ đạc sắp xếp gọn
  Neatly arranged furniture.
  Whode, entire, complete.
  Ăn hết gọn nồi cơm
  To finish a whole pot of rice.
  Gòn gọn láy ý giãm
  Rather neat, rather tidy.
  Nhà dọn đã gòn gọn
  Complete for the time being.
  Việc dọn nhà đã gòn gọn
  ��The moving into the new house is coomplete fffor the time being.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X