• Thông dụng

  (từ cũ; nghĩa cũ, trtr) Majectic step.
  Xin ngài dời gót ngọc đến chơi tệ
  Please bend your majestic steps towards my humble abode.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X