• Thông dụng

  Động từ

  To knock; to drum; to chime; to strike
  đồng hồ vừa năm tiếng
  the clock has just struck five
  cửa
  to knock at the door

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X