• Thông dụng

  Dash.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bar
  binder
  hàng gạch ngang
  binder course
  dash
  dấu gạch ngang-
  en dash

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cross
  cross out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X