• Thông dụng

  Động từ

  To reap; to harvest; to cut
  gieo gió gặt bão
  sow the wind and reap the whirlwind
  gặt lúa
  to harvest rice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X