• Thông dụng

  Danh từ

  Storm, hurricane, cyclone
  cơn bão đã tan
  The storm abated
  pháo bắn hàng loạt trút bão lửa vào đầu thù
  round after round, the artillery poured down a storm of fire on the enemy
  Colic
  gieo gió gặt bão
  who sows the wind reaps the whirlwind
  góp gió thành bão
  many a pickle makes a mickle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X