• Thông dụng

  Pleasingly tidy.
  sách vở xếp gọn ghẻ
  Books put in a pleasingly tidy order.
  Ăn mặc gọn ghẽ
  To dress in a pleasingly tidy manner.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X