• Thông dụng

  Polish with great care.
  Gọt giũa bài thơ
  To polish with great care a poem.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  file
  sự cắt gọt giũa
  file cutting
  rough-hew
  scrape

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X