• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  two-by-four

  Giải thích VN: Thanh gỗ định danh dầy 15/2 35/8 [[inch. ]]

  Giải thích EN: A board trimmed from such a timber, measuring 1-5/8 by 3-5/8 inches.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X