• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  rengas

  Giải thích VN: Một loại gỗ rất cứng thuộc loài gỗ Gluta Melanorrhoea; sử dụng làm tủ hoặc gỗ dán [[ngoài. ]]

  Giải thích EN: The very hard wood of the East Asian trees of the Gluta and Melanorrhoea species; used in cabinets and veneers.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X