• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lattice truss

  Giải thích VN: Khung trợ lực cắt chéo. Cũng LATTICE [[BEAM. ]]

  Giải thích EN: A diagonally intersecting support framework. Also, LATTICE BEAM.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X