• Thông dụng

  Danh từ.

  Shoe.
  dây giày
  shoe-lace.

  Động từ.

  To trample, to tread under food.
  bị voi giày chết
  Trodden to death by the elephants.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X