• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  rated value

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nominal value

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  face amount
  giấy chứng giá trị danh nghĩa
  face-amount certificate
  face par
  face value
  nominal value
  par value

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X