• Thông dụng

  Động từ.
  to appraise; to estimate; to examine and to decide.
  Danh từ.
  appraisal

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  identity
  verification
  sự giám định tài sản (của kiểm toán viên)
  verification of assets

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X