• Thông dụng

  Perhaps, maybe (Mỹ).
  Ông ta không đến được gián hoặc mưa
  Perhaps because of the rain he could not come.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X