• Thông dụng

  Have a run of hard luck (after coming across some ominous person or thing).
  Bị giông cả năm
  To have a run of hard luck all through the year.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X