• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  air-cooled
  dàn ngưng giải nhiệt gió
  air-cooled condenser
  giàn ngưng giải nhiệt gió
  air-cooled condenser
  giàn ống ngưng giải nhiệt gió
  air-cooled condensing grid
  hệ (thống) lạnh giải nhiệt gió
  air-cooled refrigerating installation
  hệ (thống) lạnh giải nhiệt gió
  air-cooled refrigerating system
  hệ thống lạnh giải nhiệt gió
  air-cooled refrigerating installation [system]
  máy lạnh giải nhiệt gió
  air-cooled chiller
  ngưng tụ giải nhiệt gió
  air-cooled condensation
  ngưng tụ giải nhiệt gió
  air-cooled condensing
  tổ máy lạnh giải nhiệt gió
  air-cooled refrigerating unit
  tổ ngưng tụ giải nhiệt gió
  air-cooled condensing unit
  trạm giàn ngưng giải nhiệt gió
  air-cooled condenser plant
  trạm làm ngưng giải nhiệt gió
  air-cooled condenser plant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X