• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  lateral damper
  giảm chấn ngang thứ cấp
  secondary lateral damper
  giảm chấn ngang trung ương
  secondary lateral damper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X