• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  descending
  khóa giảm dần
  descending key
  thứ tự giảm dần
  descending order

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  downward

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  regressive
  chế độ thuế giảm dần
  regressive taxation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X