• Thông dụng

  Feel rested (as from stretching ones legs or lying down...).
  Đứng vẽ mãi nằm một chút cho giãn xương
  To lie downn and rest ones body after painting standing for a long stretch.
  Giãn xương giãn cốt giãn xương
  giãn xương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X