• Thông dụng

  Rush forward.
  Chó giồ ra sủa
  The dog rushed out barking.
  Sóng giồ lên
  The wave rushed forward.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X