• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  distribution function
  hàm phân phối mẫu
  sample distribution function
  hàm phân phối tiệm cận
  asymptotic distribution function
  hàm phân phối xác suất
  probability distribution function
  hàm phân phối xuyên tâm
  radial distribution function

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X