• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  complex function
  chuỗi Taylo của hàm số phức
  Taylor's series of a complex function

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X