• Thông dụng

  Complexion, general aspect.
  Một chiến thá8ng đã thay đổi hình thể chiến tranh
  A victory that changed the complexion of the war.
  Topography, terrain.
  Hình thể sông núi
  River and mountain topography.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X