• Thông dụng

  (cũng nói hôm mai) Morning and evening.
  Hôm sớm chăm sóc cha mẹ già
  To look after one's old parents morning and evening.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X