• Thông dụng

  Danh từ

  Father
  Dad
  Daddy
  Pa
  Papa
  Cha Giôdep Nguyễn Văn Tân
  Father Joseph Nguyen Van Tan
  Đức Cha
  Right Reverend Father
  Damn, curse
  Cha đời cái áo rách này Mất chúng mất bạn mày áo ơi
  Damn this ragged jacket which has cost me friends and acquaintances
  Cha nào con nấy/Hổ phụ sinh hổ tử/ Rau nào sâu ấy/ Nòi nào giống ấy/ Giỏ nhà ai quai nhà ấy...
  Like father, like son
  Cha căng chú kiết
  Of unknown origin; not to be trusted
  Cha chung không ai khóc
  Everybody's business is nobody's business
  Cha già con cọc
  Old father young children (nói cảnh đàn ông có con muộn)
  Cha truyền con nối
  Handed down from generation to generation, hereditary

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  parent
  sand

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chafe
  pulp
  rasp
  patty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X