• Thông dụng

  Tính từ & động từ

  (To be) assiduous, (to be) diligent
  chăm học chăm làm
  (to be) assiduous in one's studies, in one's work
  đọc sách rất chăm
  (to be) very diligent in reading

  Động từ

  To diligently look after
  chăm con
  to diligently look after one's children
  chăm đàn gia súc
  to diligently look after one's domestic animals

  Thông dụng

  Tính từ & động từ

  (To be) assiduous, (to be) diligent
  chăm học chăm làm
  (to be) assiduous in one's studies, in one's work
  đọc sách rất chăm
  (to be) very diligent in reading

  Động từ

  To diligently look after
  chăm con
  to diligently look after one's children
  chăm đàn gia súc
  to diligently look after one's domestic animals

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X