• Thông dụng

  Danh từ
  summer

  Động từ

  To lower; to take down
  hạ giá
  to lower cost; to put forth ; to send
  hạ quyết tâm
  to put forth a pledge
  To defeat; to win
  hạ được địch thủ
  to defeat an opponent
  To humble; to abase
  hạ tánh kiêu căng của ai
  to humble someones pride

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X