• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dismount
  downgrade
  downward
  get down
  lower
  hạ xuồng (trường hợp khẩn cấp)
  lower the boats

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  declination
  decline
  decrease
  recede
  sag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X