• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  distributed system
  kiến thức hệ thống phân tán mở
  open distributed System Architecture (ODSA)
  kiến trúc hệ thống phân tán
  Distributed System Architecture (DSA)
  kiến trúc hệ thống phân tán
  DSA (distributedsystem Architecture)
  kiến trúc hệ thống phân tán mở
  ODSA (opendistributed system architecture)
  môi trường hệ thống phân tán
  DSE (distributedsystem environment)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X