• Thông dụng

  Động từ.

  To open.
  mở cửa ra
  to open a door.
  To set up; to begin.
  mở cuộc điều tra
  to set up an inquiry regarding something.
  To turn on.
  mở vòi nước
  to turn on a tap.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X