• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electronic mail system
  hệ thống thư điện tử cấu thành
  Constituent Electronic Mail System (CEMS)
  Electronic Mail System (EMS)
  e-mail systems
  EMS (electronic mail system)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X