• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  axes of coordinates
  coordinate axes
  phép chiếu lên hệ trục tọa độ
  projection on coordinate axes
  system of coordinate axes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X