• Thông dụng

  (thông tục) Utterly unsuccessful, gone to the dogs.
  Thôi mọi việc hỏng bét rồi
  Well, everything's gone bust.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X